Σειρά Αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών δημοσιεύθηκαν την 12η  Ιανουαρίου για την ένταξη έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Προσκλήσεις του “Φιλόδημου ΙΙ”.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 41 Αποφάσεις,που εντάσσουν αντίστοιχο αριθμό πράξεων Δήμων στις Προσκλήσεις V, VII και VIII του “Φιλόδημου II”.

Μεταξύ αυτών και μια απόφαση που αφορά το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Αφού, εντάχθηκε στο Φιλόδημο ΙΙ το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» αξίας 133.469,88 € (εκ των οποίων 33.469,88 € ίδιοι πόροι του Δήμου)

Η ανάρτηση Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας: Εντάχθηκε στον “Φιλόδημο”, η αναβάθμιση των στάσεων των λεωφορείων προέρχεται από το CorfuPress.com.

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας: Εντάχθηκε στον “Φιλόδημο”, η αναβάθμιση των στάσεων των λεωφορείων