Από τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, από σήμερα 30-6-2020 και ώρα 13.00 και μέχρι την Πέμπτη 9-7-2020 και ώρα 24.00, θα είναι ανοικτή η εφαρμογή υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, πλην Ιατρών.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://loipoepikouriko.moh.gov.gr, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή συμπλήρωσή τους, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.
Για το Νοσοκομείο μας είναι επιλέξιμες μια σειρά από ειδικότητες όπως : ΠΕ,ΤΕ, Νοσηλευτών, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ΥΕ Βοηθών Υγειονομικού Προσωπικού, ΤΕ,ΔΕ Ραδιολογίας, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ Διοικητικών.

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Νοσοκομείο