O ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020 αλλά και η έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της ΠΕ Κέρκυρας εξαιτίας των έντονων καιρικών αναγκών ήταν μεταξύ των θεμάτων, που απασχόλησαν τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΙΝ που έγινε με τηλεδιάσκεψη.

Η αντιπεριφερειάρχης Μ. Ανδριώτη που εισηγήθηκε το θέμα, ανέφερε μεταξύ άλλων και τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 51 και το αρ. 117 του Ν. 4622/2019, οι προσλήψεις προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού. Δυνάμει των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω υπό στοιχείο (8) εγκύκλιο, η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 26-11-2019, απαιτείται δε να έχει προηγηθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2020, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

1. Τον αριθμό των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο
2. Τις αποχωρήσεις του τακτικού προσωπικού όπως προέκυψαν κατά το έτος 2019 και όπως αυτές υπολογίστηκαν με βάση τις αυτοδίκαιες αποχωρήσεις για τα επόμενα έτη αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης.
3. Τις υφιστάμενες ανάγκες των υπηρεσιών για στελέχωση, λόγω σοβαρότατων ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο ανά κατηγορία και κλάδο τεκμηριώνεται ως ακολούθως:

ΠΕ Γεωτεχνικών: Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει (3) ειδικότητες: γεωπόνους, κτηνιάτρους, και ιχθυολόγους. Η ανάγκη άμεσης πρόσληψης γεωπόνων και κτηνίατρων τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι, μεταξύ άλλων, βασική αποστολή των ειδικοτήτων αυτών είναι ο έλεγχος που σχετίζεται άμεσα με την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού: Για την υποστήριξη όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οι οποίες είναι υποστελεχωμένες και στις οποίες έχουν συσσωρευτεί πολλές εκκρεμότητες, δίνοντας έμφαση τόσο στις οικονομικές υπηρεσίες για τη συμβολή τους στην υλοποίηση προγραμμάτων, αλλά και στη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας των δαπανών της Περιφέρειας και κυρίως στην έγκαιρη εκκαθάριση και εξόφληση αυτών, αλλά και στη συμβολή τους στις διαδικασίες διοικητικών πράξεων.
ΠΕ Μηχανικών: Λόγω της υποστέλεχωσης των υπηρεσιών σε συνδυασμό με το εύρος αρμοδιοτήτων των εν λόγω ειδικοτήτων, αναφέροντας ενδεικτικά το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό των τεχνικών και συγκοινωνιακών έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς και την εκτέλεση, επίβλεψη και συντήρηση αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, οι υπάλληλοι του συγκεκριμένου κλάδου και κατηγορίας συμμετέχουν σε πλήθος επιτροπών. (πολιτικών, αρχιτεκτόνων, μηχανολόγων ,ηλεκτρολόγων)

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση αιτήματος για πρόσληψη τακτικού προσωπικού δώδεκα (12) θέσεων, όπως αυτό αποτυπώνεται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα, δεδομένου ότι έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης πλήρωσης των ως άνω θέσεων, τόσο για το έτος 2020 όσο και για κάθε επόμενο έτος.


H ANAΣΑ
Σε σχόλιο του για το θέμα, ο περιφ. σύμβουλος της ΑΝΑΣΑ Τηλ. Γαβαλάς, σημείωσε και τα εξής: “Σε μια Περιφέρεια που τα κενά η υποστελέχωση έχουν αποτέλεσμα τη δυσλειτουργεία των υπηρεσιών (το 2019 η ΠΙΝ λειτούργησε με το 40%των υπαλλήλων του 2007) το μινιμαλιστικό αίτημα 12 τοποθετήσεων για όλη τη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δεν βελτιώνει την λειτουργία της ΠΙΝ. Θέση μας τροποποίηση του προϋπολογισμού, αίτημα για 30 προσλήψεις σήμερα ώστε να πραγματοποιηθεί η σταδιακή αποκατάσταση των πραγματικών αναγκών σε βάθος τετραετίας. Κάθε πρόκληση ας γίνει ευκαιρία για διεκδίκηση στην Περιφέρεια μας”.

The post O ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων στο Περιφερειακό appeared first on Κέρκυρα Σήμερα.Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: O ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων στο Περιφερειακό