Από το Σύλλογο Επαγγελματιών Λογιστών Κέρκυρας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: «Επειδή πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία, σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής όλων των νομικών προσώπων (ν.π) και οντοτήτων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και διαπιστώνουμε έλλειψη ενημέρωσης και επειδή οι κυρώσεις είναι ευθέως  ανάλογες με την σημασία που του αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) στόχος της οποίας είναι η […]

The post Ανακοίνωση του Συλλόγου Λογιστών Κέρκυρας για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. appeared first on Κέρκυρα Corfu TV News.Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Ανακοίνωση του Συλλόγου Λογιστών Κέρκυρας για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.