Την τελευταία εβδομάδα εργασιών της προηγούμενης βουλής (1η εβδομάδα Ιουνίου 2019) και με την ευκαιρία συζήτησης του  σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος  & Ενέργειας: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν για την προστασία του περιβάλλοντος»  κατατέθηκε προς συζήτηση σειρά προτάσεων τροπολογιών – προσθηκών σ’ αυτό, οι οποίες τελικά δεν συζητήθηκαν. 

Μεταξύ αυτών και μια σημαντική για τα Ιόνια Νησιά πρόταση – τροπολογία της  Γραμματέως της Κ.Ο. του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και Βουλευτή Κεφαλληνίας & Ιθάκης κυρίας Αφροδίτης Θεοπεφτάτου με θέμα: «Μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας από το Δημόσιο σε δάση και δασικές εκτάσεις κείμενες στα Επτάνησα, για τις οποίες δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας που θεσπίστηκε από το από 16-11-1836 Β.Δ. περί ιδιωτικών δασών»

Θέμα σημαντικό για την περιοχή μας, καθώς, ενώ μετά από αλλεπάλληλες αποφάσεις του Αρείου Πάγου και του ΝΣΚ, έχει κριθεί από παλαιότερα, ότι  δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου σε δάση και δασικές εκτάσεις στα Ιόνια Νησιά. Παραταύτα, δεν έχει νομοθετηθεί μέχρι σήμερα διάταξη τέτοια που να προβλέπεται ρητά η μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας εκ μέρους του Δημοσίου και επί δασικών εκτάσεων και εκτάσεων των παρ. 5α και 5β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, κειμένων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, προκειμένου να αποφεύγεται η άσκοπη εμπλοκή των ενδιαφερομένων (πολιτών και Δημοσίου),  σε δαπανηρές και χρονοβόρες δικαστικές διενέξεις, χωρίς ταυτόχρονα να απεμπολούνται τυχόν δικαιώματα κυριότητας του Δημοσίου στις εν λόγω εκτάσεις από άλλη αιτία.  

Στόχος αυτού του άρθρου δεν είναι να αναζητηθεί ο λόγος της καθυστέρησης εισαγωγής προς ψήφιση της προσθήκης αυτής στο Νόμο 3208/2003, αλλά να αποτελέσει πρόταση – προτροπή προς όλους τους νέους βουλευτές που εκπροσωπούν τα Ιόνια νησιά, όσο και προς τις νέες αυτοδιοικητικές αρχές τους, ώστε να ενεργήσουν ανάλογα.

Θανάσης Μακρής

Πολιτικός Μηχανικός

Για την πληρότητα της αναφοράς αυτής, το κείμενο της πρότασης της πρώην βουλευτού μπορεί να αναζητηθεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις :