Ξενοδοχείο στα Μωραίτικα της Κέρκυρας, ζητά για την τουριστική περίοδο 2018 , Assistant F&B Manager.

Περιγραφή θέσης
Υπεύθυνος για τη διαχείριση καθημερινών εργασιών που γίνονται στα επισιτιστικά τμήματα. Στόχος η διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών.

Καθήκοντα

Διοίκηση και υποστήριξη όλων των εργασιών που λαμβάνουν χώρα στα επισιτιστικά τμήματα

Αποτελεσματική διαχείριση προβλημάτων και άμεση εξεύρεση λύσεων

Υποστήριξη λειτουργίας service

Τροφοδοσία τμημάτων (bars & snack)

Έλεγχος και εποπτεία της σωστής λειτουργίας των επισιτιστικών τμημάτων

Έλεγχος και διαχείριση κόστους F&B όλων των επισιτιστικών τμημάτων

Εκπαίδευση, καθοδήγηση και επίβλεψη των εργαζομένων

Έλεγχος παραγγελιών και απογραφών

Συνεχής έλεγχος ποιότητας και service

Επίβλεψη χώρων επισιτιστικών τμημάτων ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο καθαριότητας και service

Εξασφάλιση ορθής διαχείρισης εσόδων των επισιτιστικών τμημάτων από όλο το προσωπικό

Απαιτείται παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Assistant F&B Manager – MESSONGHI BEACH HOTEL – Κέρκυρα