Ιατρική εταιρία στην Κέρκυρα ζητά ιατρό σε αναμονή ειδικότητας για εποχιακή απασχόληση.
Αποδοχές ικανοποιητικές , παρέχεται διαμονή.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2661034580