Η Ιόνιος Εταιρεία Ιστορικών Μελετών (ΙΕΙΜ), μη κερδοσκοπικό σωματείο που εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό «Περί Ιστορίας», εξέδωσε πρόσφατα τον τόμο «Σελίδες Ιστορίας και Πολιτισμού» (επιστημονική επιμέλεια Γεράσιμου Δ. Παγκράτη και Παναγιώτας Τζιβάρα, Αθήνα 2018, 272 σσ.) που είναι αφιερωμένος στην μνήμη του μέλους της, φίλου, ιστορικού ερευνητή και δικηγόρου Δημήτρη Ε.Γ. Καρύδη.

Πρόκειται για έργο το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στην τοπική βιβλιογραφία της Κέρκυρας, του Ιονίου χώρου και εν γένει της ιστορίας του βενετοκρατούμενου ελληνισμού.

Η ιδέα για την έκδοση ανήκει στο μέλος της ΙΕΙΜ Καθηγητή του ΕΚΠΑ κ. Γεράσιμο Δ. Παγκράτη και τη Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια του ΔΠΘ κ. Παναγιώτα Τζιβάρα που σχεδίασαν τον τόμο, συνέγραψαν την εισαγωγή-βιογραφία και εργογραφία του Δημήτρη Ε.Γ. Καρύδη ενώ είχαν και τη συνολική επιστημονική επιμέλειά του. Ξεχωριστή υπήρξε η συμβολή του Δρ. Σπύρου Καρύδη, στην τυπογραφική επιμέλεια του οποίου οφείλεται η άρτια και υποδειγματική έκδοση του έργου. Ο τόμος περιλαμβάνει τις ακόλουθες μελέτες.

Γεράσιμος Δ. Παγκράτης & Παναγιώτα Τζιβάρα: «Για τον Δημήτρη Ε.-Γ. Καρύδη  (24.1.1969 – 5.8.2017».
Σπύρος Π. Γαούτσης: «Μια αναγραφή των Καθολικών της Κέρκυρας το 1728».
Κωνσταντίνος Π. Θύμης: «Η Εκκλησία της Κέρκυρας την περίοδο της γερμανικής κατοχής (1943 – 1944)».
Κώστας Καρδάμης: «Ο Σπύρος Σαμάρας “τέκτων κανονικός”»
Σπύρος Χρ. Καρύδης: «Ναοί δημοσίου δικαιώματος στον κερκυραϊκό χώρο. Τα δεδομένα της απογραφής του 1635».
Νίκος Κ. Κουρκουμέλης: «Αι καρδίαι αμοιβαίως εχωρίσθησαν και εξ αδιαλλάκτου μίσους αμοιβαίως κατέχονται» Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως επίτροπος της Επτανήσου Πολιτείας κατά την περίοδο των στάσεων της Κεφαλονιάς (1801, 1802)».
Δημήτριος Γ. Μεταλληνός: «Η θυσία των Κερκυραίων Μαχητών του “Αποσπάσματος Λαντζίδη” (24 Νοεμβρίου 1940)».
Στάθης Μπίρταχας: «Βενετικό κράτος και ιησουιτική εκπαίδευση: Το πρόβλημα της μόρφωσης των Ελλήνων υπηκόων (αρχές 17ου αιώνα)».
Γεράσιμος Δ. Παγκράτης: «Οι Έλληνες στο θαλάσσιο εμπόριο της Βενετίας τον 16ο αιώνα. Η περίπτωση της οικογένειας Βεργή».
Θεοδόσης Πυλαρινός: «Χριστίνα η Ηγουμένισσα: Ένα ανέκδοτο ερωτικό δράμα του Γεωργίου Μαρτινέλη».
Γιώργος Ε. Ροδολάκης: «Ένα ναυλοσύμφωνο του 1783 από την Πρέβεζα».
Σπύρος Σκλαβενίτης: «Μια επιστολή επτανησιακού ενδιαφέροντος από το λανθάνον τμήμα του πρεβεζάνικου αρχείου Λουρόπουλου. Περιγραφή της «επανάστασης» του 1810 στους Παξούς».
Παναγιώτα Τζιβάρα: «Απόψεις περί δικηγορίας στο βενετικό Κράτος της Θάλασσας τον 18ο αιώνα».
Ιωάννης Χατζάκης: «Ο νοτάριος Νάξου Πανταλέων Μηνιάτης (μέσα 17ου αιώνα). Πληροφορίες από ανέκδοτα έγγραφα».
Οι συγγραφείς είναι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και ιστορικοί ερευνητές, όλοι τους φίλοι του Δημήτρη.

Η έκδοση βρίσκεται εκτός εμπορίου, οπότε οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να την αναζητήσουν σε κάποιο βιβλιοπωλείο ούτε μπορούν να την προμηθευτούν από την ΙΕΙΜ. Τυπώθηκαν, συνολικά, 150 αντίτυπα για λογαριασμό της ΙΕΙΜ και των συγγραφέων που κατέβαλαν το αναλογούν κόστος της εκτύπωσης προκειμένου να δοθούν στους οικείους του Δημήτρη, να σταλούν σε ακαδημαϊκές και επιστημονικές βιβλιοθήκες και να μοιραστούν σε επιλεγμένους ερευνητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Επιπλέον, τυπώθηκαν 40 αντίτυπα για λογαριασμό του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας (ΔΣΚ), ο οποίος κάλυψε το αντίστοιχο κόστος εκτύπωσης.

Δεδομένου του γεγονότος ότι η έκδοση είναι εκτός εμπορίου και λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού, η ΙΕΙΜ ανάρτησε τον τόμο στο διαδίκτυο, στον γνωστό στην επιστημονική κοινότητα διεθνή ιστότοπο www.academia.edu, από όπου είναι ελεύθερα προσβάσιμος στους ενδιαφερομένους. Επιπλέον, έχει δρομολογηθεί η ανάρτησή του, όπως και των τευχών του περιοδικού «Περί Ιστορίας», σε ελληνική ψηφιακή βιβλιοθήκη.

Με πρωτοβουλία των επιμελητών του τόμου, υπό την αιγίδα της ΙΕΙΜ και σε συνεργασία με τον ΔΣΚ, στις 7 Αυγούστου 2018 έγινε η παρουσίαση του τόμου στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΚ στα Νέα Δικαστήρια της Κέρκυρας, την οποία παρακολούθησε πλήθος κοινού.
Τον τόμο παρουσίασαν ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΚΠΑ Διονύσιος Μπενέτος και η Διδάσκουσα του Ιονίου Πανεπιστημίου Ιωάννα Αθανασοπούλου. Σύντομες παρεμβάσεις για τον Δημήτρη Ε.Γ. Καρύδη πραγματοποίησαν ο πρόεδρος του ΔΣΚ κ. Γ. Καλούδης, ο κ. Στέφανος Πουλημένος, πρώην Νομάρχης Κέρκυρας, και ο κ. Αντώνης Βασιλάκης, μαέστρος-συνθέτης, διδάσκων του ΕΚΠΑ, υπό τον συντονισμό του δικηγόρου κ. Ιωάννη Στατήρη.

Κλείνοντας, η ΙΕΙΜ ευχαριστεί τους παραπάνω ομιλητές για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση, τους επιμελητές και τους συγγραφείς του τόμου για τη συνεισφορά τους στο όλο εγχείρημα και τον ΔΣΚ και προσωπικά τον πρόεδρό του κ. Γεώργιο Καλούδη για την κάλυψη μέρους του κόστους της έκδοσης, για την παραχώρηση της αίθουσας για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης και για την εν γένει φιλοξενία του.

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Κυκλοφορεί ο τόμος «Σελίδες Ιστορίας και Πολιτισμού»