Ο χρόνος ανεργίας των υποψηφίων προς μετεκπαίδευση για τον χαρακτηρισμό τους ως πρόσκαιρα ανέργων καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες κατά ανώτατο όριο. Για τον υπολογισμό του πιο πάνω χρόνου λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής της αίτησης για την εισαγωγή στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού. Ο αριθμός των μετεκπαιδευόμενων ανέργων ανά τμήμα μετεκπαίδευσης καθορίζεται σε […]

The post Καθορισμός ορίου ηλικίας μετεκπαιδευόμενων ανέργων στον τουρισμό. appeared first on Κέρκυρα Corfu TV News.

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Καθορισμός ορίου ηλικίας μετεκπαιδευόμενων ανέργων στον τουρισμό.