375.400 ευρώ από την ΠΙΝ για αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμούς χειμάρρων στην Κέρκυρα.

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα και Καθαρισμοί Χειμάρρων Π.Ε. Κέρκυρας», π/υ 375.400 ευρώ ( με ΦΠΑ), υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
Η χρηματοδότηση γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε εκτέλεση της με αρ.πρ. 27329/11060/05-04-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (περί έγκρισης τροποποίησης της διάθεσης πίστωσης, συνολικού προϋπολογισμού 4.500.000 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ι.Ν.» με Κ.Ε. 2015ΕΠ52200000), σύμφωνα με την οποία για το έργο «Αντιπλημμυρικά έργα και Καθαρισμοί Χειμάρρων Π.Ε. Κέρκυρας» , διατίθεται πίστωση ποσού 375.400 ευρώ.
Η σύμβαση υπεγράφη με την ανάδοχο εταιρεία «ΦΡ.ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μειοδότη του προαναφερθέντος έργου με προσφερθείσα μέση έκπτωση 55,13%, ήτοι 168.431,58 ευρώ με ΦΠΑ.
Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε οχτώ μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Υπεγράφη σύμβαση για αντιπλημμυρικά έργα στην Κέρκυρα