Κέρκυρα: Σε «ΦΙΛΟΔΗΜΟ 2» πιστώσεις για παιδικές χαρές & μηχανήματα

Τα αιτήματα χρηματοδοτήσεων  από το πρόγραμμα “ΦιλόΔημος ΙΙ”, για την  κατασκευή παιδικών χαρών και την προμήθεια μηχανημάτων έργου, του Δήμου Κέρκυρας εγκρίθηκαν.

Τα αιτήματα χρηματοδοτήσεων  από το πρόγραμμα “ΦιλόΔημος ΙΙ”, για την  κατασκευή παιδικών χαρών και την προμήθεια μηχανημάτων έργου, του Δήμου Κέρκυρας εγκρίθηκαν.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του προγράμματος “ΦιλόΔημος ΙΙ” ενέκρινε 303 αιτήματα χρηματοδότησης κατατεθειμένα από 198 Δήμους της χώρας. Τα αιτήματα, που εγκρίθηκαν είναι συνολικής χρηματοδότησης 89 εκ € και μεταξύ αυτών 672 χιλ € αφορούν δύο αιτήματα του Δήμου Κέρκυρας. Το ένα, προϋπολογισμού 272 χιλ € αφορά την κατασκευή παιδικών χαρών και το άλλο, ύψους 400χιλ € την προμήθεια μηχανημάτων έργου.

 

Τι είναι ο ΦιλόΔημος

Πρόκειται για ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) Α΄ και Β΄ βαθμού, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων OTA Τα χρηματοδοτικά εργαλεία «ΦιλόΔημος Ι και ΙΙ» που υλοποιούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών και δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχουν τη δυνατότητα διοχέτευσης σημαντικών πρόσθετων πόρων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για στοχευμένα έργα και προμήθειες μικρής και μεσαίας κλίμακας, προκειμένου να στηριχθούν οι υφιστάμενοι σχεδιασμοί τους ή και να δρομολογηθούν νέοι. Σύμφωνα με την κυβέρνηση  για το 2018 έχουν εξασφαλιστεί  740 εκατ. ευρώ και για τα δύο Προγράμματα, (500 εκατ. Ευρώ για το Φιλόδημος Ι  και 240 εκατ. Ευρώ για το ΦιλόΔημος ΙΙ).

Συνολικά, μέσω των συγκεκριμένων Προγραμμάτων μπορούν να κατευθυνθούν στους ΟΤΑ για τις προβλεπόμενες δράσεις, τουλάχιστον 2,3 δισ. ευρώ, ως επιπρόσθετοι πόροι, ανεξάρτητοι από κάθε άλλη τακτική ή έκτακτη χρηματοδότηση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.   Η χρηματοδότηση των έργων που εντάσσονται στα προγράμματα  πραγματοποιείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Σε περιπτώσεις Δικαιούχων που δεν κάνουν ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του Προγράμματος και τούτο διαπιστώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών ή τα αρμόδια όργανα που ελέγχουν τις ενέργειες και τις δαπάνες των δικαιούχων, η ως άνω Διεύθυνση εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών την έκδοση απόφασης για ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εις βάρος του δικαιούχου ή/και την έκδοση απόφασης απένταξης από το Πρόγραμμα.

 

Στο ΦιλόΔημος Ι ο βιολογικός της πόλης

Παράλληλα με τις χθεσινές  εγκρίσεις, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων για τις μεγάλες Προσκλήσεις του «ΦιλόΔημος Ι», όπου εκδηλώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον από τους ΟΤΑ. Οι πρώτες εγκρίσεις για τις δύο αυτές προσκλήσεις, οι οποίες αφορούν στο μεγαλύτερο μέρος τους χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ, είναι ζήτημα λίγων ημερών, καθώς η διαδικασίες αξιολόγησης κινούνται με γρήγορους ρυθμούς. Υπενθυμίζεται ότι από την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018, πρώτη ημέρα της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα, υποβλήθηκαν 158 αιτήσεις, εκ των οποίων 106 στην Πρόσκληση Ι και 52 στην Πρόσκληση ΙΙ, για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης αντίστοιχα, συνολικού προϋπολογισμού (έργων) σχεδόν 600 εκατ. Ευρώ. Όπως έχει ανακοινωθεί από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ, το έργο  ανασυγκρότησης του βιολογικού της πόλης, προϋπολογισμού 6 εκ €, στηρίζεται στην χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος». Επίσης  η Επιχείρηση έχει έτοιμες προτάσεις για την ανασυγκρότηση του βιολογικού Αγ. Μάρκου, προϋπολογισμού 8 εκ € καθώς επίσης και του βιολογικού Κυνοπιαστών προϋπολογισμού 4 εκ €.

 

Οι εγκρίσεις των αιτήσεων του ΦιλόΔημος ΙΙ

Στο πλαίσιο του «ΦιλόΔημος ΙΙ», του οποίου οι Προσκλήσεις είναι οι πιο ώριμες, μέχρι και χθες είχαν εγκριθεί  303 αιτήματα χρηματοδότησης κατατεθειμένα από: 198 Δήμους με συνολική χρηματοδότηση: 89.012.298,59 ευρώ

 

Ανά Πρόσκληση

Προμήθεια Μηχανημάτων Έργων: έχουν εγκριθεί 113 αιτήματα από ισάριθμους Δήμους με συνολική χρηματοδότηση 23.787.070,04 ευρώ

Κατασκευή Παιδικών Χαρών: έχουν εγκριθεί 60 αιτήματα από ισάριθμους Δήμους με συνολική χρηματοδότηση 16.769.973,26 ευρώ

Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων: έχουν εγκριθεί 130 αιτήματα από ισάριθμους Δήμους με συνολική χρηματοδότηση 48.455.255,29 ευρώ

Ανά Περιφέρεια (και για τις τρεις Προσκλήσεις)

–        Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: εγκρίθηκαν 15 αιτήματα 10 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 2.348.149,88 ευρώ

— Κεντρικής Μακεδονίας: εγκρίθηκαν 36 αιτήματα 24 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 13.866.979,27 ευρώ

–        Δυτικής Μακεδονίας: εγκρίθηκαν 12 αιτήματα 10 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 3.290.311,25 ευρώ

 –        Ηπείρου: εγκρίθηκαν 12 αιτήματα 10 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 3.177.713,20 ευρώ

–        Θεσσαλίας: εγκρίθηκαν 16 αιτήματα 12 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 4.292.630,20 ευρώ

 –        Δυτικής Ελλάδας: εγκρίθηκαν 11 αιτήματα 9 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση  5.031.153,55 ευρώ

–        Στερεάς Ελλάδας: εγκρίθηκαν 21 αιτήματα 15 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 4.037.891,70 ευρώ

–        Αττικής: εγκρίθηκαν 94 αιτήματα 52 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 33.896.042,28 ευρώ

–        Πελοποννήσου: εγκρίθηκαν 19 αιτήματα 15 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 3.872.841,35 ευρώ

  • Βορείου Αιγαίου: εγκρίθηκαν 2 αιτήματα 2 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 14.000 ευρώ

    –        Νοτίου Αιγαίου: εγκρίθηκαν 32 αιτήματα 18 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 4.636.171,19 ευρώ

    –        Κρήτης:εγκρίθηκαν 27 αιτήματα 16 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 9.025.407,69 ευρώ

    Ιόνια Νησιά

    Στην Περιφέρεια  Ιονίων Νήσων: εγκρίθηκαν 7 αιτήματα 5 Δήμων για συνολική χρηματοδότηση 1.523.007,03 ευρώ. Πρόκειται για τα δύο αιτήματα του Δήμου Κέρκυρας 272 χιλ € για παιδικές χαρές και 400χιλ € για προμήθεια μηχανημάτων έργου). Δύο αιτήματα του Δήμου Κεφαλονιάς (212 χιλ € για παιδικές χαρές, 305 χιλ € για μηχανήματα έργου). Δήμος Ιθάκης(15 χιλ € για σχολικά κτίρια). Δήμος Μεγανησίου – Λευκάδας (5 χιλ € για σχολικά κτίρια). Δήμος Λευκάδας (185 χιλ € για μηχανήματα έργου).

 

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Κέρκυρα: Σε «ΦΙΛΟΔΗΜΟ 2» πιστώσεις για παιδικές χαρές & μηχανήματα