Το πολυαναμένομενο νομοσχέδιο για τις ειδικές μορφές τουρισμού, δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση με τίτλο «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού». Είναι η πρώτη προσπάθεια του Υπουργείου Τουρισμού με στόχο να τεθείστην Ελλάδα ένα συνολικό θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης των θεματικών τουριστικών προϊόντων, ενώ παράλληλα θεσμοθετείται η δημιουργία νέων επαγγελμάτων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του θεματικού τουρισμού.

Ως θεματικός τουρισμός–ειδικές μορφές τουρισμού νοείται κάθε ειδική μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης με στόχο να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση του επισκέπτη- τουρίστα με το φυσικό περιβάλλον, τον ανθρώπινο παράγοντα, τις περιφέρειες, τους δήμους και τις κοινότητες και να προωθήσει την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που ενισχύουν οικονομικά και κοινωνικά τις περιοχές συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ευημερία των πολιτών, καθώς και προστατεύοντας το περιβάλλον και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία του κάθε τόπου. Ο θεματικός τουρισμός περιλαμβάνει τις αναφερόμενες στα επόμενα άρθρα ειδικές μορφές βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Μέχρι και σήμερα, η χώρα βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο θεματικού τουρισμού, ωστόσο οι προσπάθειες έχουν αρχή και τέλος τους ίδιους επιχειρηματίες και σε ορισμένες περιπτώσεις την τοπική αυτοδιοίκηση, απουσιάζοντας η κοινή ταυτότητα δράσεων καθώς και το νομικό πλαισιο.

Σκοπός των διατάξεων του σχεδίου νόμου, είναι η ανάπτυξη, οργάνωση και εποπτεία δραστηριοτήτων και επιχειρηματικότητας, που αφορούν στον θεματικό τουρισμό και σχετικές ρυθμίσεις με επιδίωξη τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη για τη στήριξη των περιφερειακών και τοπικών οικονομιών και κοινωνιών, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ευημερία των πολιτών, στο πλαίσιο ανάδειξης του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητά του.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τις εξής μορφές τουρισμού και τις διαδικασίες αδειοδότησης:
– Τουρισμός υπαίθρου / Αθλητικός τουρισμός
– Ειδικό Σήμα Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής-Περιπέτειας
– Μητρώο Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής-Περιπέτειας
– Θαλάσσιος τουρισμός
– Πολιτιστικός τουρισμός
– Θρησκευτικός και προσκυνηματικός τουρισμός
– Συνεδριακός τουρισμός
– Πιστοποίηση Συνεδριακών Κέντρων (Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας)
– Μητρώο Συνεδριακών Κέντρων
– Πιστοποίηση Επαγγελματία Οργανωτή Συνεδρίων
– Εκπαιδευτικός τουρισμός
– Τουρισμός υγείας

Διαβάστε αναλυτικά το σχέδιο νόμου:

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Σε διαβούλευση το πολυαναμένομενο νομοσχέδιο για τις ειδικές μορφές τουρισμού. Αναλυτικά τι προβλέπει