Η άλλοτε Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου εξελέγη ως νέος Πρόεδρος στο Σύνδεσμο Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΟΚΑ Κέρκυρας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το σχετικό πρακτικό της συγκρότησης του νέου ΔΣ σε σώμα:

Στην Κέρκυρα, σήμερα 12 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία του Σωματείου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες από 4 έως 10 Ιουνίου, κατόπιν πρόσκλησης της πλειοψηφήσασας συμβούλου, Σοφίας Λίβερη, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συγκρότηση σε Σώμα και κατανομή αξιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Άπαντες
ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς

Στο σημείο αυτό, αφού διαπιστώθηκε απαρτία, μετά από συζήτηση και προτάσεις που υποβλήθηκαν, ακολούθησε μυστική ψηφοφορία για την κατανομή των αξιωμάτων και προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΙΒΕΡΗ ΣΟΦΙΑ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΤΡΙΚΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΚΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΕΛΗ: ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΕΜΠΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Η Σοφία Λίβερη, Πρόεδρος των Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΟΚΑ Κέρκυρας